I… on es reciclen els medicaments?

N’hi ha que troben que es reciclen al “reciclader o al mediciner”! Però avui hem descobert que els medicaments que no es poden emprar, s’han de portar a la Farmàcia!